Organisatie

Artistieke leiding: Jeroen den Herder
Zakelijke leiding: Bjorn Jansen
Marketing & communicatie: Melinda Stroeve

BESTUUR
Carla Delfos, voorzitter
Ties Hartman, penningmeester
Ian Muller, secretaris

Het festival werkt met vrijwilligers en freelancers. Het bestuur is onbezoldigd en handelt volgens de uitgangspunten van de Cultural Governance code.