Steun ons

Muziek raakt je rechtstreeks in het hart en muziekbeoefening is een manier van leven. Cellowercken Zutphen biedt getalenteerde cellisten opleidingsmogelijkheden, de mogelijkheid cellisten uit binnen- en buitenland te ontmoeten en een podium. Naast de Cello Academie organiseert deze stichting het tweejaarlijkse Internationaal Cellofestival Zutphen.

Het delen van dit plezier, de soms diepe ontroering en het doorgeven hiervan aan volgende generatie cellisten en bezoekers; dat is wat steeds meer muziekliefhebbers motiveert om bij te dragen aan de Vriendenkring van CelloWercken.

Hieronder geven we u graag nog een aantal redenen om financieel bij te dragen aan de Vriendenkring van CelloWercken:

Programmering op wereldniveau

CelloWercken Zutphen kan alleen met steun en giften van particulieren blijven doen wat het al meer dan 20 jaar doet: concerten programmeren met cellostudenten, hun masters  en andere musici die tot de absolute wereldtop behoren. Helaas zijn de inkomsten uit kaartverkoop vaak niet voldoende om de kosten van engagementen van wereldberoemde musici en orkesten te dekken. Met particuliere steun kan CelloWercken Zutphen haar publiek betaalbare topkwaliteit blijven bieden.

Muziekeducatie

Met muziekeducatie kunnen we de liefde voor muziek doorgeven aan volgende generaties. CelloWercken Zutphen gebruikt de financiële steun van particulieren om elk jaar tientallen cellostudenten die op zoek zijn naar een diepere persoonlijke verbinding met muziek en het instrument. Zo investeren we samen in de ontwikkeling van potentiële talenten van de toekomst en daarmee in de toekomst van CelloWercken Zutphen.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Internationaal Cellofestival Zutphen is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen.

Muziekliefhebbers ondersteunen met zeer verschillende jaarlijkse bijdragen variërend van € 20 tot € 10.000. Al onze begunstigers ontvangen ons jaarverslag waarin wij toelichten wat met schenkingen en legaten tot stand komt. Zo hopen we zoveel mogelijk muziekliefhebbers te betrekken bij het reilen en zeilen van CelloWercken Zutphen.

Wij bieden u onderstaand een overzicht van de mogelijkheden van Vriendenkring CelloWercken Zutphen. Elke bijdrage is van harte welkom!

Eenmalig

Voor een eenmalige gift geldt: het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. U kunt voor een eenmalige gift gebruikmaken van IBAN NL71 TRIO 0198 0774 16 tnv Stichting CelloWercken Zutphen o.v.v. `gift´. Wij willen graag op uw gift reageren, vermeld daarom ook uw naam en e-mailadres.

Ook met kleinere bijdragen kunnen wij bijzondere dingen doen en onze projecten op het gebied van muziekeducatie realiseren. Kortom, als u CelloWercken Zutphen een warm hart toedraagt dan is uw steun in welke vorm dan ook van harte welkom. Onze dank is groot!

Periodieke schenkingen:

Wij hebben de volgende mogelijkheden bij een periodieke schenking:

  • Brons, bij een jaarlijkse bijdrage vanaf €50 ontvangt u:

– Digitale Vriendenbrief
– Mogelijkheid tot vroeg boeking (vóór early bird)
– Uitnodiging voor jaarlijkse interactieve presentatie CelloWercken plannen (met receptie)

  • Zilver, bij een jaarlijkse bijdrage vanaf € 250 ontvangt u:

– Digitale Vriendenbrief
– Mogelijkheid tot vroeg boeking (vóór early bird)
– Uitnodiging voor jaarlijkse interactieve presentatie CelloWercken plannen (met receptie)
– Uitnodiging gratis kaarten 2 personen opening Internationaal Cellofestival Zutphen

  • Goud, bij een jaarlijkse bijdrage vanaf € 750 ontvangt u:

– Digitale Vriendenbrief
– Mogelijkheid tot vroeg boeking (vóór early bird)
– Uitnodiging voor jaarlijkse interactieve presentatie CelloWercken plannen (met receptie)
– Uitnodiging gratis kaarten 2 personen opening Internationaal Cellofestival Zutphen
– Uitnodiging (2 personen) galaconcert en diner

Uw schenking mag, indien deze de vorm heeft van een periodieke gift, altijd volledig worden afgetrokken in box 1. Wilt u een periodieke gift doen aan CelloWercken Zutphen? Sinds 2014 is voor een periodieke schenking niet langer een notariële akte vereist, maar volstaat een onderhandse akte. Het Internationaal Cellofestival Zutphen gebruikt hiervoor het model van de Belastingdienst. Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen en genieten van fiscaal voordeel, vul dan onderstaande formulieren (online) in. Ingevuld en ondertekend formulier mag u mailen naar info@cellowerckenzutphen.nl of anders opsturen naar:

Stichting Internationaal Cellofestival Zutphen
t.n.v. Vriendenkring CelloWercken Zutphen
Nieuwstad 95
7201 NN  Zutphen


RSIN 820996543
KVK 08201880

Let op!
Na registratie sturen wij u één exemplaar van de akte retour voor uw belastingadministratie. U hoeft dit formulier niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het Internationaal Cellofestival Zutphen. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.